Nyheter

Norr
Cellprovsveckan 4-10 maj

Nästa vecka pågår Cellprovsveckan 4-10 maj. Veckan har ett speciellt fokus på att göra alla medvetna om vikten att ta Cellprov regelbundet - för att Cellprov räddar liv!

Samverkan
Cellprovsveckan 2015 – en angelägenhet i hela Sverige!

Den här veckan, 4-10 maj, inleder årets Cellprovsvecka. I år pågår dock arrangemanget inte bara under en vecka. Och det är många regioner och landsting över hela landet som deltar och uppmärksammar vikten av att ta cellprov.

Norr
Nytt nyhetsbrev från RCC Norr
Norr
Regionala cancerdagar i april

I mitten av april gick årets RCC Norr-dagar av stapeln. Det var regionala chefsamråd, arbetsgrupper, patientföreträdare, personal inom cancervård och cancerforskare som samlades i Umeå för att lyssna på föredrag och diskutera med varandra. Det är mycket som händer inom RCC just nu, både nationellt och regionalt.

Norr
Tre råd för barn i solen

Nu på våren blir solen allt starkare. Det är härlig på flera sätt. Många känner sig piggare. Solen ger oss värme och gör att kroppen bildar D-vitamin som vi alla behöver. Men du behöver inte vara ute i solen länge för att kroppen ska få tillräckligt med D-vitamin. Det räcker att händer och ansikte utsätts för solstrålar i ungefär 20 minuter varje dag. Barns hud är mycket känsligare än vuxnas och blir lättare bränd i solen. Barn under ett år ska helst inte alls vara i direkt solljus.

Norr
RCC-dagar för norra regionen

Idag går RCC-dagarna för Norra regionen av stapeln. RCC Norr inbjuder årligen regionala chefsamråd, arbetsgrupper, patientföreträdare, personal inom cancervård och cancerforskare i norra regionen till två innehållsrika dagar, där vi gemensamt ska ta fortsatta steg i att utveckla regionens cancervård och forskning.

Norr
Kortversioner av standardiserade vårdförlopp

Nu finns det kortversioner framtagna av de fem standardiserade vårdförloppen för diagnoserna: prostatacancer, huvud-halscancer, akut myeloisk leukemi (AML), matstrups- och magsäckscancer samt cancer i urinblåsa och urinvägar.

Norr
Mångmiljonsatsning på cancerforskning genom nytt centrum

Ett nytt molekylärmedicinskt centrum kommer att etableras vid Umeå universitet. Det nya forskningscentrumet – Wallenberg centrum för molekylärmedicinsk forskning vid Umeå universitet – ingår i en nationell plan för att Sverige ska återta sin världsledande position inom medicinsk forskning.

Norr
Nyhetsbrev från RCC Norr
Norr
Stimulansmiljoner utbetalas för standardiserade vårdförlopp

Regeringen har nu beslutat hur mycket pengar vart och ett av landstingen får i stöd för att införa standardiserade vårdförlopp inom cancervården. Gårdagens beslut omfattar första hälften av de 413 miljoner kronor som staten avsatt för 2015 i syfte att korta väntetiderna i cancervården.

Samverkan
Nu kommer stimulansmiljonerna för standardiserade vårdförlopp

Regeringen beslutade idag hur mycket pengar vart och ett av landstingen får i stöd för att införa standardiserade vårdförlopp. Dagens beslut omfattar första hälften av de drygt 400 miljoner som staten avsatte 2015 för att korta väntetiderna i cancervården.