MENY


22
DEC
2015

Norr

Reviderat vårdprogram för cervixdysplasi

En ny version av det regionala vårdprogrammet för cervixdysplasi börjar att gälla från och med 1 januari 2016.


7
DEC
2015

Norr

Våra levnadsvanor är ett stort hälsohot

I genomsnitt lever européer allt längre, men livsstilssjukdomar kan stoppa den utvecklingen. Vi röker och dricker mer än i andra världsdelar, och är näst fetast efter amerikanerna.


4
DEC
2015

Norr

Vägen in i bröstcancervården är avgörande

Nu har det nationella kvalitetsregistret för bröstcancer kommit med sin årsrapport baserad på siffror från 2014. Kirurgen Malin Sund är processledare för bröstcancer inom Regionalt cancercentrum Norr. Hon konstaterar att norra regionen ligger väldigt bra till för de flesta av parametrarna som rapporten tar upp – trots geografiska utmaningar med långa avstånd.


2
DEC
2015

Norr

Nya medarbetare

Under den senaste månaden har RCC Norr fått två nya medarbetare som ska arbeta utifrån vår gemensamma vision: "Likvärdig och tillgänglig cancervård i hela Norrland med spets och bredd".


24
NOV
2015

Norr

När får vi ett rökfritt Sverige?

Tobaksbolagen tillåts sälja en produkt som ”rätt” använd i förtid dödar varannan användare. Tobaksröken innehåller nämligen 8000 ämnen varav 50 är cancerframkallande.


10
NOV
2015

Norr

Varje dag räknas i cancervården

”Varje dag räknas” är en nationell satsning för kortare väntetider och bättre kvalitet i cancervården, oavsett var i landet man bor. Igår publicerade Västerbottens läns landsting en artikel om hur arbetet fortlöper i länet.


6
NOV
2015

Norr

Vacciner mot livmoderhalscancer orsakar inte CRPS eller POTS

Unga kvinnor och deras föräldrar kan känna sig lugna. Cervarix och Gardasil orsakar inte POTS eller smärtsyndromet CRPS. Den Europeiska läkemedelsmyndighetens säkerhetskommitté är enhällig och mycket tydlig i sitt utlåtande.

Norr

”Lägg din energi på saker du kan påverka”

Uppmaningen kommer från Pernilla Andersson, chefredaktör för tidningen Topphälsa, som besökte RCC Norrs temadag om cancerrehabilitering och levnadsvanor. Pamela talade inspirerande om hur det är att leva och träna trots cancer.


5
NOV
2015

Norr

Nytt nyhetsbrev från RCC Norr

Vilka nya standardiserade vårdförlopp är på gång inom cancervården? Vad heter RCC Norrs två nya processledare för cancerrehabilitering? Hur kan cancer förebyggas genom ändrade levnadsvanor? Bland annat dessa frågor får du svar på i vårt senaste nyhetsbrev.


4
NOV
2015

Norr

Det går att förebygga cancer

En tredjedel av all cancer skulle kunna undvikas genom ändrade levnadsvanor. Rökning har en stark koppling till lungcancer men också till flera andra cancerformer. Alkohol, ohälsosam kost, stillasittande, övervikt och solande ökar risken för cancer. Det finns även miljöfaktorer, som strålning och luftföroreningar, som bidrar till ökad cancerrisk. Men trots att det finns tydliga vetenskapliga bevis för att livsstilen har en stor betydelse, är kunskapen om detta inte särskilt utbredd.


2
NOV
2015

Norr

Läkare måste hitta egna modeller för utredning av tjocktarmscancer

– När riktlinjer saknas, måste varje enskild läkare skapa en egen modell för hur F-Hb skall användas. Det är inte bra ur ett patientsäkerhetsperspektiv. Det menar fyra forskare i region Jämtland Härjedalen och Västerbotten – Cecilia Högberg, Eva Samuelsson, Mikael Lilja och Eva Fhärm – som nyligen har fått en vetenskaplig artikel publicerad i den medicinska tidskriften BMC Family Practice.


23
OKT
2015

Norr

Nya standardiserade vårdförlopp ute på remiss

Norrlandstingen deltar i en pågående nationell satsning på kortare väntetider och högre kvalitet i cancervården. Som en viktig del i den satsningen införs nu standardiserade vårdförlopp (SVF). Nio SVF är hittills fastställda och färdiga att implementeras i vården. Ytterligare sex SVF är just nu ute på remissrunda. Du är välkommen att framföra dina remissynpunkter t.o.m. den 2 november 2015.


22
OKT
2015

Norr

Fokus på närstående och Min vårdplan

Onsdag den 21 oktober inbjöd RCC Norr till nätverksmöte för kontaktsjuksköterskor från hela regionen. Fokus för mötet var närståendeperspektivet och Min vårdplan. Det var omkring 45 personer som deltog i Umeå eller via video.


21
OKT
2015

Norr

ST-utbildning i sarkom

19–20 november anordnar ortopedkliniken vid Norrlands universitetssjukhus i Umeå en utbildning om sarkom. Kursen riktar sig i första hand till ST-läkare inom ortopedi men är också tänkt för de ST-läkare från andra kliniker som har kontakt med sarkompatienter, t ex barnläkare, radiolog, patolog. Även sjuksköterskor som arbetar med diagnosgruppen kan anmäla sig.


6
OKT
2015

Norr

Se oss anhöriga och ta oss på allvar

I dag den 6 oktober är det den nationella anhörigdagen. Den instiftades på initiativ av Anhörigas Riksförbund 2005. Runt om i landet arrangeras aktiviteter och manifestationer på temat Att vara anhörig.


5
OKT
2015

Norr

Nya processledare för cancerrehabilitering

Nytillträdda processledare inom RCC Norr för cancerrehabilitering är Katja Vuollet Carlsson från Ersmark utanför Umeå och Olof Hasslow från Skellefteå.


29
SEP
2015

Norr

Nytt nyhetsbrev från RCC Norr

Nu finns ett nytt nyhetsbrev från RCC Norr att ladda ner. Brevet handlar till största del om standardiserade vårdförlopp, som nu införs i cancervården i hela landet.


28
SEP
2015

Norr

Heldag om kvalitetsregister

Den 22 september arrangerade Registercentrum Norr och Regionalt cancercentrum norr en gemensam dag om hur kvalitetsregister kan användas inom sjukvården.


24
SEP
2015

23
SEP
2015

Norr

Standardiserade vårdförlopp införs i landstingen

Genom att införa standardiserade vårdförlopp i den svenska cancervården ska tiden från välgrundad misstanke till start av behandling göras så kort som möjligt – men utan att tumma på kvaliteten. Ingen vill vänta i ovisshet. Ingen vill vänta en dag i onödan. Varje dag räknas.