PET och MR i kombination ger större precision

Sidan publicerades 28 november 2014

Genom en donation från Cancerforskningsfonden Norrland och två privatpersoner på sammanlagt 50 mkr kunde den nya PET-MR-kameran vid Norrlands universitetssjukhus bli en verklighet. Målsättningen är att ge hela regionens cancerpatienter den allra bästa behandlingen.

Utrustningen tillhör Cancercentrum vid Nus men kan användas av andra kliniker vid sjukdomar i hjärta, kärl och nervsystem.

Camilla Thellenberg Kalsson är överläkare vid Cancercentrum och processledare för prostatacancer inom RCC Norr. Hon tycker att det är fantastiskt spännande och roligt att PET-MR-kameran nu är på plats.

– PET och MR ger olika information och har olika för- och nackdelar. Att kunna lägga ihop de olika teknikerna är en jättevinst i sig. Vi får en mer precis bild och ser egenskaper hos tumören som kan ha betydelse för behandlingen, säger Camilla Thellenberg Karlsson.

PET-MR-tekniken i kombination kommer främst att användas för forskning. Ofta går emellertid forskningen och klinisk verksamhet in i varandra. Just nu pågår tester av kamerans funktioner och allteftersom de blir klara kommer kamerans användningsområde successivt att utvidgas.

Studier pågår

PET-MR-kameror finns i Uppsala och Umeå och flera studier pågår där många forskare är inblandade.

Camilla Thellenberg Karlsson har använt PET och MR var för sig i sin forskning om prostatacancer. Hon undersöker behandlingsförloppet för att tidigt kunna förutsäga hur det kommer att gå för patienterna och för att bättre kunna styra och ändra behandlingen. Den studien kommer nu att flyttas över till den nya kameran.

Projekt inom hjärntumörer och skivepitelcancer pågår som också ska flyttas över till den nya kameran. Fler diagnoser är på gång eftersom konceptet kan appliceras på många olika typer av tumörer.

– Inom forskningen är samarbete mellan många olika discipliner helt nödvändigt. Vi går en spännande framtid till mötes som öppnar upp stora möjligheter för samarbete inom och utom landet, menar Camilla Thellenberg Karlsson.

Precis behandling

Syftet med PET-MR är att kunna hitta tumörer som inte kunde lokaliseras tidigare och se deras utbredning. Bildtekniken används för att få fram prognostiska markörer som används för att kunna individanpassa och bättre styra behandlingen.

En del av tumören kan behöva en högre dos av strålbehandling medan ett annat område behöver en normaldos. På så sätt blir behandlingen mer precis samtidigt som frisk vävnad skyddas.

 

Text: Anna Selberg