Nyheter

Norr
PET och MR i kombination ger större precision

Genom en donation från Cancerforskningsfonden Norrland och två privatpersoner på sammanlagt 50 mkr kunde den nya PET-MR-kameran vid Norrlands universitetssjukhus bli en verklighet. Målsättningen är att ge hela regionens cancerpatienter den allra bästa behandlingen.