Temadag om cancerrehabilitering

Sidan publicerades 7 maj 2015

Den 7 maj inbjuder RCC Norr och Norrlandstingen, all hälso- och sjukvårdspersonal som möter patienter med cancer, till den andra delen av en seminarieserie för att öka kunskapen om cancerrehabilitering och arbetet med levnadsvanor inom cancervården. Denna gång utgår temadagen från Västernorrland men medarbetare från hela regionen deltar via videolänk i respektive Norrlandsting.

Under dagen föreläser hematologsjuksköterskan Sölvi Vejby om cancer, fysisk aktivitet och alkohol. Hon ifrågasätter varför alla patienter blir sängliggande så fort man blir inskriven på sjukhus. – Varför inte sitta vid ett bord och äta, när vi vet att det inte är bra att bara ligga till sängs? frågar sig Sölvi Vejby.

Hon berättar också om begreppet cancerkoden som etablerades redan på 80-talet och ändå är innebörden tämligen okänd bland allmänheten. – Dricker man mer än sju vinglas i veckan ökar cancerrisken, framförallt för bröstcancer. Alkohol är cancerogent, fastslår Sölvi Vejby.

Övriga förläsare under temadagen är överläkare Robert Hollsten, sjukgymnast Erika Nilsson och kostterapeut Ninni Engblom som berättar om deras arbete, vid Österåsens Hälsohem, för att få människor att förbättra sina levnadsvanor.