Nyheter

Norr
Palliativ utbildning via webben

Hösten 2014 startar en webbaserad utbildning om allmän palliativ vård för omkring 30 000 vårdanställda i den norra regionen. – Målet är att alla patienter, oavsett vårdform och huvudman, ska kunna känna sig trygga och nöjda med den vård och omsorg de får under sin sista levnadstid, säger Sara Ekström, förbundsdirektör för Norrlandstingens regionförbund.