MENY


7
MAJ
2015

Norr

Temadag om cancerrehabilitering

Den 7 maj inbjuder RCC Norr och Norrlandstingen, all hälso- och sjukvårdspersonal som möter patienter med cancer, till den andra delen av en seminarieserie för att öka kunskapen om cancerrehabilitering och arbetet med levnadsvanor inom cancervården. Denna gång utgår temadagen från Västernorrland men medarbetare från hela regionen deltar via videolänk i respektive Norrlandsting.


10
MAJ
2014

Norr

Palliativ utbildning via webben

Hösten 2014 startar en webbaserad utbildning om allmän palliativ vård för omkring 30 000 vårdanställda i den norra regionen. – Målet är att alla patienter, oavsett vårdform och huvudman, ska kunna känna sig trygga och nöjda med den vård och omsorg de får under sin sista levnadstid, säger Sara Ekström, förbundsdirektör för Norrlandstingens regionförbund.