Nationella cancerstrategin börjar visa resultat

Sidan publicerades 3 december 2014

Årets Öppna jämförelser pekar på en positiv utveckling för nästan alla områden inom cancervården. Fler patienter bedöms i multidisciplinära konferenser och fler behandlas enligt rekommendationerna i nationella vårdprogram. Men väntetiderna är fortsatt långa och de regionala skillnaderna stora.