Ett år med operationsroboten

Sidan publicerades 1 december 2014

Det har gått ett år sedan operationsroboten da Vinci invigdes vid Norrlands universitetssjukhus. Det var början på en ny era för cancerkirurgin i norra regionen. Idag används roboten av tre kliniker vid Nus. Gynekologi och urologi var med från starten. Under hösten har kirurger inom kolonrektalcancerkirurgin börjat utbilda sig.

Operationsroboten NusUlrika Ottander är överläkare i gynekologi, tumörkirurg och processledare inom RCC Norr. Hon är en av fyra kirurger inom kvinnokliniken som är utbildade i robottekniken. Hon menar en kirurgs arbete består av många delar; mötet med patienten och bedömningen av sjukdomstillståndet.

– Själva operationen har ju kirurgerna gjort många gånger tidigare med händerna. Detta handlar om att använda ett nytt instrument, säger Ulrika Ottander.

Cancer i livmoderhals och livmoderkropp är exempel på cancrar som oftast upptäcks tidigt och kan då botas genom robotoperation eftersom dessa tumörer ofta är lokaliserade till ett visst organ.

Vinst för patienten

Det har visat sig att operationstiderna är desamma som tidigare. Graden av botande eller överlevnad har inte förbättrats. Den stora vinsten är att patienten mår så mycket bättre efter operationen.

Eftersom kirurgen slipper öppna buken kan patienten oftast åka hem dagen efter operationen. Patienten är sedan sjukskriven ca två veckor istället för 4-6 veckor. Det är en vinst både för den enskilde och för samhället. Fördelen för sjukvården är att vårdplatser frigörs.

Den bästa tekniken

Robotmetoden är visserligen dyr i sig. Investeringen kostade Västerbottens läns landsting 23 mkr. Tekniken kräver mycket personal, utbildning och de nödvändiga engångsinstrumenten är kostsamma.

– Det är inte som att få en ny sax. Ny teknik måste läras och är dyrare från början. Men när man ser fördelarna kan man inte vara utan den, menar Ulrika Ottander.

Den tekniska utvecklingen är oerhört viktig för rekrytering och många internationella studier bygger på robotteknik. Men en dyr investering måste nyttjas på ett effektivt sätt och målgruppen är främst cancerpatienter från hela Norrland.

– Jag träffar ju människorna som jag ska operera. I det mötet vet jag att vi har den bästa tekniken att erbjuda. Det är det viktigaste för mig som läkare. Jag vill kunna känna mig stolt över det arbete jag producerar här, säger Ulrika Ottander.

Fakta om operationsroboten

Uppstarten

Utbildningen består av en serie säkerhetssteg för att garantera patientens säkerhet: Kirurgen sitter i en simulator, lär sig vissa kommandon och fortsätter sedan till nästa nivå och lägger på ytterligare kommandon. Man går från det enklare till svårare. 30 timmars simulatortid innan kirurgerna går över till djurmodell.

Intensivträning sker under tre dagar i djurmodell. Olika operationer genomförs för att kunna kontrollera robotens rörelser på ett säkert sätt.

I inlärningsfasen opererades annat än cancer. Kirurgerna började med enklare operationer som också var till nytta för patienten t ex blödningsrubbningar av godartade skäl. Nu opereras uteslutande cancerpateinter.

Dubbelkonsoll

Under de första skarpa operationerna deltar en erfaren läkare med mångårig erfarenhet av robotkirurgi. Läkaren tittar på och kan också ta över arbetet.

Så fungerar roboten

Roboten fungerar som en förlängd kroppsdel för kirurgen. Rörelsen i konsollen kan bli större eller mindre. Det är väldigt likt att operera på vanligt öppet sätt.

Kamera som styrs i konsollen förs in i patienten. Tre arbetsarmar varav två alltid är aktiva. Det är mycket att hålla reda på men det är som att lära sig köra bil. Till slut går det per automatik.

Skonsamt för patienten

Robottekniken är mer varsam med vävnaden. Det är lättare för kirurgen att se nerver och få med de körtlar som ska tas bort. Man får ut fler lymfkörtlar och en säkrare lymfkörtelutrymning med mindre blödningar.

Spridningsgraden

För att robotteknik ska var möjlig måste anatomi i bukhålan vara normal; tumören är lokaliserad till ett visst organ och ej spridd. Det lymfkörtlar som cancern lätt kan spridas till tas också bort. Äggstockscancer är oftast alltför spridd i buken och upptäcks oftast för sent. Då krävs vanlig kroppsöppning.

Infektioner

När det gäller infektioner visade studier inte några större skillnader. Infektioner har förekommit i vaginaltoppen. Antibiotikabehandlingen har nu förändrats vilket inneburit färre infektioner efter operation.

Text: Anna Selberg   Foto: Jan Alfredsson, VLL