18
DEC
2014

Norr

Miljondonation till cancerforskning

Barncancerfonden anslår 73 miljoner till forskning om barncancer utifrån höstens ansökningar. I Umeå får två forskare - Viveca Lind och Roger Henriksson - ta del av projektanslag på 1,4 miljoner kronor.


3
DEC
2014

Norr

Regionala skillnader inom cancervården

Idag har nya öppna jämförelser av cancervården presenterats. I rapporten jämförs landstingen i Sverige genom att olika aspekter av cancervården speglas i tabeller och diagram.  Beatrice Melin, verksamhetschef på Regionalt cancercentrum norr, tycker det är bra att öppna jämförelser sammanställs för cancervården. – Det blir tydligt vad vi är bra på men också hur viktigt det är att ständigt arbeta med förbättringar, säger Beatrice Melin.

Norr

Nationella cancerstrategin börjar visa resultat

Årets Öppna jämförelser pekar på en positiv utveckling för nästan alla områden inom cancervården. Fler patienter bedöms i multidisciplinära konferenser och fler behandlas enligt rekommendationerna i nationella vårdprogram. Men väntetiderna är fortsatt långa och de regionala skillnaderna stora.