Nyheter

Norr
Miljondonation till cancerforskning

Barncancerfonden anslår 73 miljoner till forskning om barncancer utifrån höstens ansökningar. I Umeå får två forskare - Viveca Lind och Roger Henriksson - ta del av projektanslag på 1,4 miljoner kronor.

Norr
Regionala skillnader inom cancervården

Idag har nya öppna jämförelser av cancervården presenterats. I rapporten jämförs landstingen i Sverige genom att olika aspekter av cancervården speglas i tabeller och diagram.  Beatrice Melin, verksamhetschef på Regionalt cancercentrum norr, tycker det är bra att öppna jämförelser sammanställs för cancervården. – Det blir tydligt vad vi är bra på men också hur viktigt det är att ständigt arbeta med förbättringar, säger Beatrice Melin.

Norr
Nationella cancerstrategin börjar visa resultat

Årets Öppna jämförelser pekar på en positiv utveckling för nästan alla områden inom cancervården. Fler patienter bedöms i multidisciplinära konferenser och fler behandlas enligt rekommendationerna i nationella vårdprogram. Men väntetiderna är fortsatt långa och de regionala skillnaderna stora.

Norr
Ett år med operationsroboten

Det har gått ett år sedan operationsroboten da Vinci invigdes vid Norrlands universitetssjukhus. Det var början på en ny era för cancerkirurgin i norra regionen. Idag används roboten av tre kliniker vid Nus. Gynekologi och urologi var med från starten. Under hösten har kirurger inom kolonrektalcancerkirurgin börjat utbilda sig.

Norr
PET och MR i kombination ger större precision

Genom en donation från Cancerforskningsfonden Norrland och två privatpersoner på sammanlagt 50 mkr kunde den nya PET-MR-kameran vid Norrlands universitetssjukhus bli en verklighet. Målsättningen är att ge hela regionens cancerpatienter den allra bästa behandlingen.

Norr
Palliativ utbildning via webben

Hösten 2014 startar en webbaserad utbildning om allmän palliativ vård för omkring 30 000 vårdanställda i den norra regionen. – Målet är att alla patienter, oavsett vårdform och huvudman, ska kunna känna sig trygga och nöjda med den vård och omsorg de får under sin sista levnadstid, säger Sara Ekström, förbundsdirektör för Norrlandstingens regionförbund.