RCC Norrs medarbetare

Här finner du kontaktuppgifter till RCC Norrs medarbetare i bokstavsordning efter förnamn.
Besöksadress:
Norrlands universitetssjukhus, byggnad 5B, plan 0.
Målpunkt PA eller P.

porträtt

Anna Rosén

klinisk genetiker, överläkare

Cancergenetisk mottagning

porträtt

Anna Stecksén

vårdutvecklare, stödteamskoordinator

porträtt

Anna Wännman

genetisk vägledare

Cancergenetisk mottagning

porträtt

Alexander Söderlund

systemutvecklare

porträtt

Arvid Widenlou Nordmark

nationell registersamordnare

porträtt

Barbro Numan Hellquist

statistiker

porträtt

Birgitta Fransson

registeradministratör

porträtt

Björn Tavelin

statistiker

porträtt

Carin Nylander

forskningssköterska

Cancergenetisk mottagning

porträtt

Cecilia Hultstrand

vårdutvecklare, processledare prevention

porträtt

Christina Edwinsdotter Ardnor

medicinskt ledningsansvarig, onkolog

Cancergenetisk mottagning

porträtt

Claire Micaux

nationell samordnare Min vårdplan

porträtt

David Norman

nationell samordnare för kvalitetsuppföljning av SVF

porträtt

Elisabeth Stenman

genetisk vägledare

Cancergenetisk mottagning

porträtt

Eva Sjöström

medicinsk sekreterare

Cancergenetisk mottagning

porträtt

Fredric Wallin

koordinator PKC, processledare

porträtt

Gunilla Andersson

registeradministratör

porträtt

Gustav Zetterberg

ungdomskoordinator, kurator

Cancercentrum

porträtt

Hanna Midfjäll

kommunikatör, webbredaktör, redaktör Min vårdplan

porträtt

Helena Strömqvist

samordnande kontaktsjuksköterska urologi, projektkoordinator OPT

porträtt

Jenny Bellgran

registeradministratör

porträtt

Jens Nyström

genetisk vägledare

porträtt

Katja Vuollet Carlsson

vårdutvecklare, processledare cancerrehabilitering, ordf. NAG kontaktsjuksköterska & Min vårdplan

porträtt

Lena Lundkvist

handläggare

Cancergenetisk mottagning

porträtt

Linda Nilsson

registeradministratör

RCC Norr

porträtt

Malin Andersson

registeradministratör

porträtt

Marie Lundholm

forskningssamordnare, forskningsingenjör

porträtt

Ove Andrén

medicinskt sakkunnig/rådgivare, sjukvårdsregional SVF-samordnare

RCC Norr

porträtt

Ove Björ

statistiker, samordnare

porträtt

Päivi Persson

registerproduktägare

porträtt

Sara Huggert Ranta

registeradministratör

porträtt

Senada Hajdarevic

processledare Vägen in i cancervården

porträtt

Sonia Katsuura

registeradministratör

porträtt

Åsa Johansson

handläggare nationella vårdprogram och Min vårdplan