Kalender för RCC Norr

Samverkan
Webbinarium om långtidsuppföljning efter barncancer
Tid: 17 april 2023 14:00 - 15:30
Plats: Teams

RCC Syd bjuder in till ett webbinarium om det nationella vårdprogrammet för långtidsuppföljning efter barncancer, som uppdaterats under senaste året. Vårdprogrammet inkluderar alla som fått cancerbehandling som barn och fram till 18 års ålder.

Norr
Sjukvårdsregionala cancerdagar
Tid: 20 april 2023 - 21 april 2023
Plats: Norrlands universitetssjukhus, NUS

För att utveckla cancervård och cancerforskning i sjukvårdsregionen bjuder RCC Norr varje år in dig som på olika sätt arbetar med cancervård. Välkommen!