MENY

Kalender för RCC Norr


10
APR
2018

Norr

Workshop för Rehabspåret. Inställd!

Tid: 10 april 2018 - 13 april 2018
Plats: Videomöte

Införandeprojektet Rehabspåret avslutades den 31 mars 2018. En workshop var planerad till den 10 april, men ställs nu in på grund av för få anmälda deltagare. Deltagare i projektet erbjuds att i stället delta i ett videomöte den 10 april alternativt den 13 april. Mer information om detta ges av projektledarna.


19
APR
2018

Norr

Regionala cancerdagar 2018

Tid: 19 april 2018 - 20 april 2018
Plats: Humanisthuset, Hörsal E, Umeå universitet.

RCC Norr bjuder in regionala chefsamråd, arbetsgrupper, patientföreträdare, personal inom cancervård och cancerforskare i norra regionen till två innehållsrika dagar, där vi gemensamt ska ta fortsatta steg i att utveckla regionens cancervård och forskning.