Sjukvårdsregionala cancerdagar

För att utveckla cancervård och cancerforskning i sjukvårdsregionen bjuder RCC Norr varje år in dig som på olika sätt arbetar med cancervård till våra cancerdagar. Välkommen!

Tid: 7 maj - 8 maj

Plats: Umeå

Dagarna vänder sig till regionala chefssamråd, arbetsgrupper, personal inom cancervård, cancerforskare och patient- och närståendeföreträdare.

Mer information om innehållet kommer senare.

Anmälan

Mer information och länk till anmälan kommer senare. Lägg gärna in dagarna i din kalender redan nu.