Vårdprocessmöte och chefsmöte för urologisk cancer

Vi bjuder in till ett gemensamt möte kring vårdprocesserna för urologisk cancer. Vi träffas för att diskutera urologin i norra sjukvårdsregionen och hur vi bättre kan arbeta tillsammans för att få till en bra urologiskvård för våra patienter.

Tid: 12 september 12:00 - 13 september 13:00

Plats: Skiffersalen, Norrlands universitetssjukhus, Umeå

Inbjudna är verksamhetschefen eller medicinskt ansvarig för varje region, samt lokalprocessledare och en kontaktsjuksköterska för prostata, njur- och blåscancer.

Mötet är från lunch till lunch. Dag ett har vi gemensamma frågor och dag två träffas chefs- och processgrupperna för sig. Nedan finns ett preliminärt program för dag ett. Program för dag två görs av den regionala processledaren och Elisabeth Carlsson Farrelly för chefsgruppen.

Anmälan

Anmälningsformulär

Sista anmälningsdag är 1 september.

Kontakt

Vid frågor kan ni kontakta Ove Andrén, ove.andren@regionvasterbotten.se

Preliminärt program

Dag 1: Torsdag 12 september

12.00–13.00      Lunch

13.00–14.00      Kort rapport från varje region om läget för urologin i regionen (15 min per region)

14.00–14.30      Genomgång av RCC och NPO-urinvägars rapport om nivåstrukturering.

14.30–15.00      Fika

15.00–15.30      Hur fungerar nivåstruktureringen i norra
sjukvårdsregionen. Hur kan vi hjälpa varandra för att öka tillgängligheten.

15.30–16.00      Rapport från OPT – så här går det.

16.00–16.30      Hur samverkar vi runt ST-utbildningen i regionen.

16.30–17.00      Hur samverkar vi runt forskning och kliniska studier.

19.00–               Middag

Dag 2: Fredag 13 september

Dag två börjar vi 08.00 och avslutar med lunch kl. 12.00.