Palliativt kompetenscentrum i norra sjukvårdsregionen

Palliativt kompetenscentrum, PKC, stödjer utvecklingen av en jämlik och mer rättvis palliativ vård, oavsett patientens diagnos, ålder, kön, bostadsort och den aktuella vårdformen. Föreläsningen beskriver hur den palliativa vården är uppbyggd i norra sjukvårdsregionen samt viktiga begrepp och definitioner.

Tid: 12 september 13:00 - 14:00

Plats: Online

Föreläsare är Johan Philipsson, specialistsjuksköterska palliativ vård vid palliativ medicin Norrlands universitetssjukhus samt processledare och vårdutvecklare Regionalt cancercentrum norr och Sofia Andersson, distriktssköterska, Medicine doktor, processledare och vårdutvecklare Regionalt cancercentrum norr. 

Målgrupp 

Föreläsningen vänder sig till alla inom vården som är intresserade av att veta mer om palliativt kompetenscentrum och kräver ingen anmälan.

Länk för uppkoppling

Länk för uppkoppling kommer att publiceras här innan föreläsningen.