Samtal vid allvarlig sjukdom

Samtal vid allvarlig sjukdom (SVAS) ska erbjudas till patienter med livshotande sjukdom och palliativa vårdbehov i tidig palliativ fas. Föreläsningen belyser innehåll, definition, kopplingen till Personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp palliativ vård samt genomförda och kommande utbildningsinsatser.

Tid: 3 oktober 15:00 - 16:00

Plats: Online

Föreläsare är Henrik Ångström, överläkare Palliativ medicin Norrlands universitetssjukhus, och Rose-Marie Imoni specialistsjuksköterska i palliativ vård, länssamordnare Palliativ vård Norrbotten och doktorand Luleå tekniska universitet.

Målgrupp 

Föreläsningen vänder sig till alla inom vården som är intresserade av att veta mer om samtal vid allvarlig sjukdom och kräver ingen anmälan.

Länk för uppkoppling

Länk för uppkoppling kommer att publiceras här innan föreläsningen.