Kunskapsdagar för behandlingssjuksköterskor

Kunskapsdagarna riktar sig till dig som är behandlingssjuksköterska i norra sjukvårdsregionens cancervård och äger rum i Umeå lunch-till-lunch. Detta är framför allt ett fysiskt arrangemang. Det kommer finnas möjlighet till digital uppkoppling för deltagare som inte har möjlighet att resa till Umeå.

Tid: 17 oktober 12:00 - 18 oktober 13:00

Plats: Norrlands universitetssjukhus, Umeå och online

Tillsammans med kollegor från övriga regioner får du möjlighet att nätverka, dela erfarenheter och fördjupa dina kunskaper. Bland annat går vi igenom områden som cytostatikabehandling och immunterapi men också arbetsmiljö och säkerhetsaspekter. Deltagande är kostnadsfritt.

Detta är framför allt ett fysiskt arrangemang. Det kommer finnas möjlighet till digital uppkoppling för deltagare som inte har möjlighet att resa till Umeå. En möteslänk skickas ut till deltagare som anmält att de önskar delta digitalt.

Program

Ur det preliminära programmet:  

  • Nya behandlingar 
  • Biverkningar 
  • Kunskapsbanken  
  • Levnadsvanor 
  • Arbetsmiljö och säkerhetsaspekter 
  • Möjlighet att träffa nya och gamla kollegor  

Anmälan

Anmäl dig här

Sista anmälningsdag är den 18 september 2024. 

Deltagandet är kostnadsfritt

Att delta i konferensen kostar inget. Måltider under konferensen ingår också. RCC Norr står även för kostnader för boende och resor för långväga deltagare. Vi kan hjälpa till med bokning av resa och hotell, vilket du i så fall anger vid anmälan. 

Kontakt

Har du frågor som rör deltagande, resor och boende kontakta:

Anna Stecksén, anna.stecksen@regionvasterbotten.se

Helena Strömqvist, helena.stromqvist@regionvasterbotten.se