Att dö bra i hemmiljö och på särskilt boende. Vikten av tidiga beslut och planerande samtal

En föreläsning om palliativ vård i kommunal verksamhet, arbetssätt, tips och knep.

Tid: 14 november 15:00 - 16:00

Plats: Online

Föreläsare är Kitty Jogenby, specialistsjuksköterska i palliativ vård Storuman kommun  och Carola Ludvigsson distriktssköterska, verksamhetsutvecklare Umeå kommun Vårdboende äldre. De delar sina erfarenheter om palliativ vård i kommunal verksamhet.

Målgrupp 

Föreläsningen vänder sig till alla inom vården som är intresserade av palliativ vård i kommunal verksamhet och kräver ingen anmälan.

Länk för uppkoppling

Länk för uppkoppling kommer att publiceras här innan föreläsningen.