Workshop kring SVF för kolorektalcancer

Fokus kommer att vara på kodning och kvalitetssäkring inom standardiserat vårdförlopp (SVF) för kolorektalcancer.

Tid: 13 oktober 09:00 - 11:00

Plats: Online

Målgrupper: koordinatorer, kontaktsjuksköterskor, medicinska sekreterare, läkare och andra som arbetar med SVF för kolorektalcancer.

Preliminär agenda  

  1. Välkommen och presentationsrunda  
  2. Introduktion till SVF kolorektalcancer
  3. Patientfall: presentation samt dialog kodning och arbetssätt  
  4. SVF-statistik: presentation samt uppföljning från föregående träff
  5. Reflektion och sammanfattning + planering innehåll och datum uppföljning  

Anmäl dig senast 11 oktober till anna.stecksen@regionvasterbotten.se

För ytterligare information, kontakta sjukvårdsregional processledare Andreas Söderström, andreas.soderstrom@norrbotten.se.   

Uppkopplingslänk publiceras här, närmare tillfället.

Väl mött!