Sjukvårdsregional nätverksträff för diagnostiska centrum i Örnsköldsvik

Träffen arrangeras som ett fysiskt möte "lunch-till-lunch" och det kommer finnas möjlighet till digital uppkoppling.

Tid: 5 oktober - 6 oktober

Plats: Hotell Scandic, Örnsköldsvik

Målgrupper

Koordinatorer, kontaktsjuksköterskor, medicinska sekreterare, läkare och andra berörda vid diagnostiska centrum i norra sjukvårdsregionen.

Tipsa gärna intresserade kollegor.

Preliminärt program

Torsdag 5 oktober

12.00 Lunch  
13.00

Välkommen, praktisk information, presentationsrunda  

 
  Allmänna ospecifika symtom (AOS) Peter Thorén, DC Lycksele lasarett
  Cancer utan känd primärtumör (CUP) Sara Sjöström, Cancercentrum NUS
 

Patientfall, förbättringsarbeten, goda exempel, utmaningar

DC-representanter
14.30 Paus inkl. fika    
  PET-CT – användning och erfarenheter i norra sjukvårdsregionen Carolina Flygare, nuklearmedicin NUS
Karin Stjerna, Östersunds sjukhus
17.00 Paus  
18.00 Middag  

                                                                                 

Fredag 6 oktober    

08.00 Reflektioner efter gårdagen   
  MDK-CUP Sara Sjöström, cancercentrum
Zdenek Rohan, patologi,
Marina Assarsson, röntgen (alla NUS) 
  Statistik SVF Lena Svensson, regional cancersamordnare Region Västerbotten  
  Introduktion till Min vårdplan för utredning av misstänkt cancer Maria Backlund, DC Lycksele lasarett  
10.00 Paus inkl. fika       
  Yrkesspecifika diskussionsrum 1h   
  Återkoppling yrkesspecifika diskussioner     
  Avslut inkl. sammanfattning och utvärdering  
12.00 Lunch  

 
Anmälan

Anmäl dig HÄR senast 25 september. Det är kostnadsfritt att delta i träffen. Respektive region står för resa och boende.

Som komplement arrangeras en digital kodningsutbildning för de standardiserade vårdförloppen för allmänna ospecifika symtom (AOS) och cancer utan känd primärtumör (CUP) den 22 september 2023. Mer information om kodningsutbildningen.