Sexuell hälsa och cancer - inspirationshalvdag

Välkommen till halvdag om sexuell hälsa under och efter cancersjukdom. Dagen vänder sig till dig som möter patienter i samband med cancersjukdom. Under dagen får du information och inspiration för att öppna upp för samtal om sexuell hälsa.

Tid: 21 november 13:00 - 16:30

Plats: Online, webbinariet kommer att spelas in

All cancer och cancerbehandling kan påverka den sexuella hälsan.

Sexualiteten berör de allra flesta människor genom hela livet och kan för många ha en stor betydelse för allmän hälsa, livskvalitet, självkänsla och personliga relationer. Det är därför viktigt att skapa samtal och ge stöd om sexuell hälsa till patienten.

Innehållet för dagen tar avstamp i det nationella vårdprogrammet för cancerrehabilitering och det nationella vårdprogrammet för bäckencancerrehabilitering.

Dagen arrangeras av kunskapsnätverket SRHR Norr (Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter) i samverkan med RCC Norr. Alla regioner i norra sjukvårdsregionen deltar (region Jämtland Härjedalen, Norrbotten, Västerbotten och Västernorrland).

Anmälningstiden har passerat

Sista dag för anmälan är 14 november. Länk till mötet skickas ut 20 novmeber till dig som är anmäld. 

Observera! Delar av webbinariet spelas in. Inspelningen går att se i efterhand på cancercentrum.se. Du som deltagare syns och hörs inte under webbinariet. Du har möjlighet att ställa frågor i chatten.

Program

13.00   Välkommen

Katja Vuollet Carlsson, sjukvårdsregional processledare, cancerrehabilitering RCC norr.

13.10  Presentation av rekommendationer inom området i Nationella vårdprogrammet för cancerrehabilitering.

Katja Vuollet Carlsson, Sjukvårdsregional processledare, Cancerrehabilitering RCC norr.

Presentation av rekommendationer inom området Nationella vårdprogrammet för bäckencancerrehabilitering.

Marcus Axelsson, sjukvårdsregional processledare, bäckencancerrehabilitering RCC norr.

13.40  Att tala om sexualitet med patienter.

Catharina Engman, sjuksköterska på Onkologicentrum Sundsvall.

14.10   Paus.

14.30  Sexuell dysfunktion hos kvinnor efter onkologisk behandling.

Ruth Sanchez Hemansson, gyn-onkolog, Onkologiska kliniken, Universitetssjukhus i Örebro.

15.00  Sexuell dysfunktion hos män efter cancerbehandling.

Marcus Axelsson, sjukvårdsregional processledare, bäckencancerrehabilitering RCC norr.

15.30  Vilket stöd kan sexologiskt centrum erbjuda?

Paula Taube, socionom och sexolog, Urologimottagning NUS.

16.00  Vad är viktigt att tänka utifrån patientensperspektiv.

Charlotte Bygdemo-Toytziaridis, patientföreträdare.

16.15   Summering av dagen.

Katja Vuollet Carlsson, sjukvårdsregional processledare, cancerrehabilitering RCC norr.

16.30   Dagen slutar.