Informationsmöte för kontaktsjuksköterskor i sjukvårdsregionen

Välkommen till ett digitalt och interaktivt "nyhetsbrev"! Mötet vänder sig till dig som är kontaktsjuksköterska och sjuksköterska inom cancervården i Norra sjukvårdsregionen. På mötet får du ta del av aktuell nationell och sjukvårdsregional information inom området omvårdnad.

Tid: 24 november 13:00 - 14:00

Plats: Online (Teams)

Du får utrymme att ställa frågor under mötet. 

Länk till mötet

Ingen föranmälan. Koppla upp dig via Teams innan mötet startar:

Via datorn eller mobilapp

Klicka här för att ansluta till mötet

Anslut via en videokonferensenhet

teams@video.vll.se

videokonferens-ID: 122 707 202 9