Fortbildningsfredag cancer - Ung cancer

RCC Norrs seminarieserie om patientnära forskning och utvecklingsarbete inom cancerområdet. Föreläsningarna riktar sig till dig som på olika sätt arbetar med patienter med cancer i norra sjukvårdsregionen.

Tid: 17 november 13:00 - 14:00

Plats: Online, Teams

Vilka resurser finns i norra sjukvårdsregionen för unga personer som genomgår eller har genomgått cancerbehandling? Gustav Zetterberg, ungdomskoordinator och kurator vid Cancercentrum NUS, berättar om stöd för unga under och efter cancersjukdom.

Hur kan unga som överlevt cancer stöttas för att skapa en hälsofrämjande livsstil? Projektet Outdoor Against Cancer Connects Us bygger upp ett europeiskt nätverk för unga som överlevt cancer och deras närstående. Två ambassadörer från projektet berättar om arbetet med en ”verktygslåda”, träning för att bli ambassadörer och aktuell forskning.

Klicka här för att ansluta till mötet.

Ingen föranmälan behövs.

Kommande webbinarier

Observera att information uppdateras.

15 december - Behandling och biverkningar vid checkpointhämmare. 

12 januari - Nya immunologiska behandlingar. 

16 februari - (Uppdateras).

15 mars - Hudbedömningar i primärvården.

12 april - Palliativ vård barn.

Prenumerera på nyhetsbrev

Vill du prenumerera på Fortbildningsfredag cancers nyhetsbrev? Om du väljer att prenumerera så får du uppdaterad information om de aktuella och nya föreläsningarna. Anmäl dig till nyhetsbrev för Fortbildningsfredag cancer här. 

Vid frågor, kontakta rccnorr@regionvasterbotten.se