Workshop: Standardiserat vårdförlopp för kolorektalcancer

Välkommen till workshop om standardiserat vårdförlopp (SVF) för kolorektalcancer!

Tid: 29 mars 09:00 - 11:00

Plats: Online

För att förbättra följsamheten till SVF i norra sjukvårdsregionen bjuder RCC Norr in dig som jobbar med SVF för kolorektalcancer till workshop. Kodning och kvalitetssäkring är fokus för dagen.

Målgrupper: koordinatorer, kontaktsjuksköterskor, medicinska sekreterare, läkare och andra som arbetar med SVF för kolorektalcancer.

Preliminär agenda:  

  1. Välkommen och presentationsrunda  
  2. Introduktion till SVF kolorektalcancer
  3. Patientfall: presentation samt dialog kodning och arbetssätt  
  4. SVF-statistik: presentation samt dialog förbättringsområden  
  5. Reflektion och sammanfattning + planering innehåll och datum nästa möte 

Anmälan

Anmäl dig senast 22 mars till anna.stecksen@regionvasterbotten.se

För ytterligare information, kontakta sjukvårdsregional processledare Andreas Söderström, andreas.soderstrom@norrbotten.se.  

Länk och uppkopplingsinformation:  

Microsoft Teams-möte  

Anslut från datorn, mobilappen eller rumenheten

Klicka här för att ansluta till mötet

Mötes-ID: 395 032 552 637
Lösenord: HMxptA

Ladda ned Teams | Anslut på webben

Anslut med en videokonferensenhet  

teams@video.vll.se

videokonferens-ID: 126 928 743 2

Alternativa VTC-instruktioner

Läs mer | Mötesalternativ