Fortbildningsfredag cancer - Akut onkologi

RCC Norrs seminarieserie om patientnära forskning och utvecklingsarbete inom cancerområdet. Föreläsningarna riktar sig till dig som på olika sätt arbetar med patienter med cancer i norra sjukvårdsregionen.

Tid: 12 maj 13:00 - 14:00

Plats: Online

Tema fredag 12 maj:

Akut onkologi

OBS! Länk till seminariet uppdateras här.

”Personer som har eller har haft cancer kan drabbas av allvarliga och livshotande tillstånd som kräver akut omhändertagande. En snabb och korrekt handläggning kan vara avgörande för utgången för dessa patienter. Föreläsningen tar upp de vanligaste akuta onkologiska tillstånden och hur man hanterar dessa på bästa sätt."

Marcus Innala, specialistläkare onkologi, region Norrbotten

Prenumerera på nyhetsbrev

Vill du prenumerera på Fortbildningsfredag cancers nyhetsbrev? Om du väljer att prenumerera så får du uppdaterad information om de aktuella och nya föreläsningarna. Anmäl dig till nyhetsbrev för Fortbildningsfredag cancer här. 

Vid frågor, kontakta rccnorr@regionvasterbotten.se