Sjukvårdsregionala cancerdagar

För att utveckla cancervård och cancerforskning i sjukvårdsregionen bjuder RCC Norr varje år in dig som på olika sätt arbetar med cancervård. Välkommen!

Tid: 20 april - 21 april

Plats: Norrlands universitetssjukhus, NUS

Dagarna vänder sig till regionala chefssamråd, arbetsgrupper, personal inom cancervård, cancerforskare och patient- och närståendeföreträdare.

Anmälan

OBS! Information om anmälan uppdateras.

Konferensen är kostnadsfri men om anmäld person uteblir utan att avanmäla sig (senast 17 april), debiteras 400 kr.

Program 

OBS! Program uppdateras.

  • Cancerdagen, 20 april 
  • Cancerforskningens dag, 21 april