Sjukvårdsregional dag om cancerrehabilitering

RCC Norr inbjuder till en digital och fysisk dag för profession inom cancerrehabilitering i Norra sjukvårdsregionen. Syftet med dagen är att öka kunskapen om cancerrehabilitering.

Tid: 5 oktober 08:30 - 15:00

Plats: Bokade lokaler och online

Årets fokusområde är roller och uppdrag i teamet runt patienten.

Delta vid Cancerrehabiliteringsdagen i förbokade lokaler (finns i Umeå, Sundsvall, Sunderbyn och Östersund) med videouppkoppling eller via Teams på egen dator.

Länk för Teams-uppkoppling skickas ut till anmälda via e-post ett par dagar innan.

Anmälan är nu stängd.

Sista anmälningsdag är den 22 september.

Preliminärt program

08.30 Välkommen och praktisk information 

08.40 Aktuell information från RCC norr och introduktion till dagen

Katja Vuollet Carlsson, sjukvårdsregional processledare cancerrehabilitering

09.00 Vad händer i våra regioner?

Regionala processledare/processtödjare ger information om det regionala cancerrehabiliteringsarbetet

09.30 Fikapaus

10.00 Hur tillgodoser vi patientens rehabiliteringsbehov?

Olika professioner beskriver sin roll och uppdrag i teamet.

Uppdrag och åtgärder på grundläggande nivå och på avanceradnivå inom professionen.

Hur samverkar man med övriga professioner.

12.00-13.00 Lunchpaus 

13.00 Två exempel på Regionala rehabiliteringsteam

Maria Roos – regional processtödjare för cancerrehabilitering Region Västernorrland

Lina Fredriksson – regional processledare för cancerrehabilitering i Region Jämtland Härjedalen 

13.45 Gruppdiskussioner i förbokade lokaler och i Breake-out-rooms

Förslag på frågeställningar som gruppdiskussioner kan utgå ifrån:

  • Hur ser våra team ut och hur arbetar vi i team på verksamhets, regional- och sjukvårdsregionalnivå?
  • Vad tar jag med mig från dagens föreläsningar och hur/vad kan utvecklas i teamarbetet?                      

15.00 Dagen avslutas