Nätverksträff för DC inom norra sjukvårdsregionen

Varmt välkommen till årets nätverksträff för Diagnostiska centrum (DC) inom norra sjukvårdsregionen. Äntligen finns åter möjlighet att få träffas.

Tid: 6 oktober 12:00 - 7 oktober 13:00

Plats: First camp Ansia, Lycksele

Mer information, anmälningsformulär och agenda kommer i augusti.

Varje DC förväntas bidra med en presentation på 20-30 minuter (patientfall, förbättringsarbeten, etc).

Meddela gärna önskemål på föreläsning eller andra inslag under träffen till Anna Stecksén, vårdutvecklare vid RCC Norr.

E-post: anna.stecksen@regionvasterbotten.se, telefon 072-236 22 12

Nätverksträffen kommer vara utformad som ett fysiskt möte men skulle behov uppstå av att delta på distans/digitalt finns en Teams-länk att tillgå.

Respektive DC bokar resor och övernattningar för sina egna medarbetare.

Väl mött!