Nätverksträff för DC inom norra sjukvårdsregionen

Varmt välkommen till årets nätverksträff för Diagnostiska centrum (DC) inom norra sjukvårdsregionen. Äntligen finns åter möjlighet att få träffas.

Tid: 6 oktober 12:00 - 7 oktober 13:00

Plats: First camp Ansia, Lycksele

Anmälan är nu stängd.

Varje DC förväntas bidra med en presentation på 20-30 minuter (patientfall, förbättringsarbeten, etc).

Meddela gärna önskemål på föreläsning eller andra inslag under träffen till Anna Stecksén, vårdutvecklare vid RCC Norr.

E-post: anna.stecksen@regionvasterbotten.se, telefon 072-236 22 12

Nätverksträffen kommer vara utformad som ett fysiskt möte men skulle behov uppstå av att delta på distans/digitalt finns en Teams-länk att tillgå.

Respektive DC bokar resor och övernattningar för sina egna medarbetare.

Väl mött!

Preliminärt program (ändringar i programmet kan bli aktuellt)

Torsdag 6 oktober

12:00                Lunch

13:00                Välkommen

                          Presentation med 2 fall från varje region

                          Paus inkl fika

                          Statistik och PREM-enkät

17:00                Paus

18:00                Middag 

Fredag 7 oktober

08:00                Reviderat SVF-AOS-förlopp

                          ST-arbete

                          MDK-CUP 

                          Nätverksträff

                          Paus inkl fika 

                          Yrkesspecifika diskussionsrum

                          Nordiska DC-mötet 14 oktober

                          Avslut

12:00                Lunch

13:00                Hemfärd