Workshop om SVF för GEP-NET/NEC

Uppföljning av tidigare workshop för GEP-NET/NEC (gastroenteropankreatiska neuroendokrina tumörer). Du som inbjuds är en nyckelperson för att SVF-flödet ska fungera optimalt. Fokus för mötet kommer att vara kodning och kvalitetssäkring inom SVF för GEP-NET/NEC.

Tid: 23 november 14:00 - 15:00

Plats: Online

Syftet med mötet är att förbättra följsamheten till SVF inom Norra sjukvårdsregionen och på sikt få en ökad kvalitet på SVF-data. 

Målgrupper: koordinatorer, kontaktsjuksköterskor, medicinska sekreterare, läkare och andra som arbetar inom SVF för GEP-NET/NEC. 

Preliminär agenda:  

  • Presentation av deltagare och inledning – Christina Kjellman
  • Kriterier och KVÅ-koder
  • Patientfall – kodning och arbetssätt
  • Övergripande statistik för SVF GEP-NET/NEC – Lena Svensson 
  • Sammanfattande diskussion kring arbetssätt, kodning, registrering etc.
  • Avslut

Anmäl dig gärna till processledaren Christina Kjellman: christina.kjellman@regionvasterbotten.se

 

Här hittar du länk till mötet

Microsoft Teams-möte

På datorn eller mobilappen: Klicka här för att ansluta till mötet

Videokonferensenhet: teams@video.vll.se

videokonferens-ID: 128 473 843 5