Workshop kring SVF för prostatacancer och njurcancer

Uppföljning av tidigare workshop kring urologisk cancer.
Du som inbjuds är en nyckelperson för att SVF-flödet ska fungera optimalt. Fokus för mötet kommer att vara kodning och kvalitetssäkring inom SVF för prostatacancer och njurcancer.

Tid: 9 november 10:00 - 12:00

Plats: Online

Syfte med mötet är att förbättra följsamheten till SVF inom sjukvårdsregionen och på sikt få en ökad kvalitet på SVF-data.

Målgrupper: koordinatorer, kontaktsjuksköterskor, medicinska sekreterare, läkare och andra som arbetar inom SVF för urologisk cancer.

Agenda

  1. Presentation av deltagare och inledning.
  2. Övergripande statistik för SVF prostatacancer och njurcancer – Lena Svensson
  3. Har registreringen av SVF förbättrats?
  4. Diskussion kring arbetssätt, kodning, registrering etc.
  5. Avslut

Anmäl dig gärna till någon av processledarna:

Camilla Thellenberg, camilla.thellenberg@umu.se

Fabian Hofmann, fabian.hofmann@norrbotten.se

Johan Styrke (projektledare organiserad prostatacancertestning OPT), johan.styrke@umu.se

Microsoft Teams-möte

Jobba på datorn eller mobilappen

Klicka här för att ansluta till mötet

Anslut med en videokonferensenhet

teams@video.vll.se

videokonferens-ID: 121 662 789 7

Väl mött!