Inställt: Workshop kring SVF för blåscancer/UTUC och peniscancer

Uppföljning av tidigare workshop kring urologisk cancer.
Du som inbjuds är en nyckelperson för att SVF-flödet ska fungera optimalt. Fokus för mötet kommer att vara kodning och kvalitetssäkring inom SVF för blåscancer, UTUC, peniscancer och testikelcancer.

Tid: 10 november 10:00 - 12:00

Plats: Online

OBS! Workshopen är inställd.

 

UTUC=upper tract urothelial cancer

Uppföljning av tidigare workshop kring SVF för blåscancer/UTUC, peniscancer och testikelcancer.

Syfte med mötet är att förbättra följsamheten till SVF inom sjukvårdsregionen och på sikt få en ökad kvalitet på SVF-data.

Målgrupper: koordinatorer, kontaktsjuksköterskor, medicinska sekreterare, läkare och andra som arbetar inom SVF för urologisk cancer.

Agenda

  • Presentation av deltagare och inledning.
  • Övergripande statistik för SVF blåscancer/UTUC, peniscancer och testikelcancer – Lena Svensson
  • Har registreringen av SVF förbättrats?
  • Diskussion kring arbetssätt, kodning, registrering etc.
  • Avslut

Anmäl dig gärna till sjukvårdsregional processledare:

Amir Sherif, amir.m.sherif@gmail.com

Microsoft Teams-möte

Jobba på datorn eller mobilappen

Klicka här för att ansluta till mötet

Anslut med en videokonferensenhet

teams@video.vll.se

videokonferens-ID: 121 208 269 5