Fortbildningsfredag cancer - Barn som anhöriga

RCC Norrs seminarieserie om patientnära forskning och utvecklingsarbete inom cancerområdet. Föreläsningarna riktar sig till dig som på olika sätt arbetar med patienter med cancer i norra sjukvårdsregionen.

Tid: 18 november 13:00 - 14:00

Plats: Online

Tema fredag 18 november:

Barn som anhöriga

Gå till seminariet via Zoom-länken här.

Meeting ID: 856 3125 7607

Passcode: 503378

 

"Svår sjukdom i familjen innebär livsförändringar inte bara för den sjuka familjemedlemmen utan också för resten av familjen, vilket kan vara särskilt utmanande om familjen innefattar minderåriga barn. Forskning visar att barns välbefinnande ofta är förknippat med hur vårdnadshavare och familjen fungerar och mår. Barn som närstående men även sjuka barn rapporterar bristande kommunikation om sjukdom och mående, vilket i sin tur ökar risken för psykisk ohälsa hos barn på sikt. I detta projekt implementerar vi Family Talk Intervention, som är familjebaserat och har som mål att främja familjens kommunikation om sjukdomen, öka den sjukdomsrelaterade kunskapen, stödja föräldrarna i deras föräldraskap, samt identifiera barnens behov."

- Malin Eneslätt, leg. sjuksköterska, universitetslektor vid Luleå tekniska universitet, affilierad forskare vid Karolinska Institutet och post-doktoral forskare vid Marie Cederschiöld Högskola. 

 

Vill du prenumerera på Fortbildningsfredag cancers nyhetsbrev? Om du väljer att prenumerera så får du uppdaterad information om de aktuella och nya föreläsningarna. Anmäl dig till nyhetsbrev för Fortbildningsfredag cancer här. 

Vid frågor, kontakta rccnorr@regionvasterbotten.se 

 

Kommande webbinarier:

Samtal vid allvarlig sjukdom (fredag 16 december, 13.00-14.00)