Sjukvårdsregionala cancerdagar

RCC Norr inbjuder varje år regionala chefssamråd, arbetsgrupper, personal inom cancervård, cancerforskare, samt patient- och närståendeföreträdare, till Sjukvårdsregionala Cancerdagar, i syfte att utveckla sjukvårdsregionens cancervård och cancerforskning.

Tid: 5 maj - 6 maj

Plats: Umeå

Reservera 5 maj om du är intresserad av kliniknära och verksamhetsrelaterade frågor. Den 6 maj är Cancerforskningens dag och hålls på engelska.

Mer information om lokal, medverkande samt agenda kommer i början av 2022.