Sjukvårdsregionala cancerdagar

RCC Norr inbjuder varje år regionala chefssamråd, arbetsgrupper, personal inom cancervård, cancerforskare, samt patient- och närståendeföreträdare, till Sjukvårdsregionala Cancerdagar, i syfte att utveckla sjukvårdsregionens cancervård och cancerforskning.

Tid: 5 maj - 6 maj

Plats: Norrlands universitetssjukhus, Umeå

Anmälan

Sista anmälningsdag har passerat.

Digital uppkoppling är möjlig båda dagarna. Uppkopplingsinformation skickas ut till alla som har anmält sig.

Konferensen är kostnadsfri, men om anmäld person uteblir utan att avanmäla sig (senast 2 maj), debiteras 400 kr.

 

Program 5 maj

09.00–09.30 Fika och registrering

09.30–09.40 Inledning

Anna-Lena Sunesson, enhetschef RCC Norr

09.40–09.55 Samspelet mellan primärvårdsläkare och patient har betydelse för tillgången till cancervård

Cecilia Hultstrand, vårdutvecklare vid RCC Norr

Tidig upptäckt av cancer

Moderatorer: Anna-Lena Sunesson och Ove Andrén         

09.55–10.10 Tidig upptäckt av cancer genom biomarkörer

Elin Thysell, biträdande projektledare för Predict

10.10–10.25 Organiserad prostatacancertestning, OPT

Johan Styrke, projektledare för OPT i norr

10.25–10.40 Utrota livmoderhalscancer

Lena Silfverdal, processledare för livmoderhalscancerprevention

10.40–10.50 Rörelsepaus

Att möta patienters olika behov

Moderatorer: Alexandra Andersson och Christina Edwinsdotter Ardnor

10.50–11.10 Patientberättelse

11.10–11.30 Palliativ vård och obotlig sjukdom – begrepp och deras betydelser och laddningar

Johan Philipsson, specialistsjuksköterska palliativ vård; Sara Wirén, onkolog

11.30–11.40 Rörelsepaus

11.40–11.55 Andliga och existentiella behov

Anders Silfverdal, sjukhuspastor, Sjukhuskyrkan RJH

11.55–12.10 Barncancersatsningen i norr

Frans Nilsson, medicinsk chef, Barn 3, Nus

12.10–13.10 Lunch i restaurang Kristallen (utanför Bergasalen)

Moderatorer: Senada Hajdarevic och Anna-Lena Sunesson

13.15–13.30 Cancerrehabteamet i Region Jämtland Härjedalen

Lina Fredriksson, leg. arbetsterapeut, regional processledare för cancerrehabilitering, RJH

13.30–13.45 Primärvården och cancervården            

Mikael Lilja, distriktsläkare, RJH

13.45–14.00 Fysisk aktivitet för personer med cancer i samverkan med Friskis & svettis

Lina Fredriksson, leg. arbetsterapeut, regional processledare för cancerrehabilitering, RJH

14.00–14.25 Fikapaus

14.25–14.40 Kraftens hus

Carina Mannefred, utvecklingsledare RCC Väst              

14.40–15.10 Vi knyter ihop dagen

Ställ gärna frågor! Panelsamtal med medverkande under dagen:

Anna-Lena Sunesson, Ove Andrén, Johan Styrke, Lena Silfverdal, Johan Philipsson, Frans Nilsson, Lina Fredriksson, Carina Mannefred, Senada Hajdarevic, Anders Silfverdal, patientrepresentant.                     

15.15 Tack för i dag!

Translational Cancer Research Day, May 6