Dialogmöte för kuratorer

RCC Norr bjuder in till yrkesspecifika dialogmöten kring cancerrehabilitering. Detta möte riktar sig till kuratorer inom cancervården i norra sjukvårdsregionen. Mötet kommer att innehålla information om det nationella vårdprogrammet för cancerrehabilitering, yrkesspecifik information och aktuella frågor.

Tid: 10 maj 13:15 - 14:45

Plats: Online

Sista anmälningsdag har passerat.

Mötet hålls via Zoom och uppkopplingsinformation skickas ut senast på förmiddagen den 10 maj.

Program

 • RCC:s uppdrag kopplat till cancerrehabilitering och information om övergripande rekommendationer i vårdprogrammet för cancerrehabilitering. Katja Vuollet Carlsson, sjukvårdsregional processledare för cancerrehabilitering, RCC Norr
 • Cancerrehabilitering utifrån patientperspektivet.
  Charlotte Bygdemo och Leif Näckholm, patient- och närståendeföreträdare
 • Information om yrkesspecifika rekommendationer i vårdprogrammet för cancerrehabilitering. Anita Appelblad, kurator vid Cancercentrum, Nus
 • Gruppdiskussion i break out rooms
  - Reflektioner över den information som givits. Medskick till den sjukvårdsregionala arbetsgruppen i det fortsatta arbetet.
  - Finns det behov av ett sjukvårdsregionalt professionsnätverk och vilket syfte kan ett sådant nätverk ha?
 • Gemensam diskussion med återkoppling kring given information och gruppdiskussionerna
  - Finns det intresse/behov av ett sjukvårdsregionalt professionsnätverk och vilket syfte kan ett sådant nätverk ha?