Workshop nr 2 kring SVF för gynekologisk cancer

Uppföljning av tidigare workshop som genomfördes i mars.
Du som inbjuds är en nyckelperson för att SVF-flödet ska fungera optimalt.
Fokus är kodning och kvalitetssäkring inom SVF för gynekologisk cancer.

Tid: 24 januari 13:00 - 15:00

Plats: Online och rum Tilliten

Syfte med mötet är att förbättra följsamheten till SVF inom sjukvårdsregionen och på sikt få en ökad kvalitet på SVF-data.

Målgrupper: koordinatorer, kontaktsjuksköterskor, medicinska sekreterare, läkare och andra som arbetar inom SVF för gynekologisk cancer.

Agenda

  1. Presentation av deltagare och inledning.
  2. Övergripande statistik för SVF gynekologisk cancer – Lena Svensson
  3. Har registreringen av SVF förbättrats?
  4. Diskussion kring arbetssätt, kodning, registrering etc.
  5. Avslut

Klicka på länken för att delta i Teams:

Microsoft Teams-möte

Anslut via dator eller mobilapp

Klicka här för att ansluta till mötet

Anslut via en videokonferensenhet

teams@video.vll.se

videokonferens-ID: 124 366 186 5

 

Väl mött!

Sjukvårdsregionala processledare

Erika Figaro, erika.figaro@regionvasterbotten.se

Ida Gideonsson, ida.gideonsson@regionvasterbotten.se