Workshop: Standardiserade vårdförlopp för GEP-NET/NEC

Du som inbjuds till workshopen är en nyckelperson för att vårdflödet ska fungera optimalt. Fokus kommer att vara på kodning och kvalitetssäkring inom standardiserade vårdförlopp för GEP-NET/NEC (gastroenteropankreatiska neuroendokrina tumörer).

Tid: 24 februari 14:00 - 16:00

Plats: Online

Syfte med mötet är att förbättra följsamheten till SVF inom sjukvårdsregionen och på sikt få en ökad kvalitet på SVF-data.

Målgrupper: koordinatorer, kontaktsjuksköterskor, medicinska sekreterare, läkare och andra som arbetar inom SVF för GEP-NET/NEC.

Teamsmöte 24 februari

Via dator eller mobilappen

Klicka här för att ansluta till mötet

Anslut med en videokonferensenhet

teams@video.vll.se

videokonferens-ID: 127 378 690 1

Anmäl dig senast 22 februari till:

Christina Kjellman, christina.Kjellman@regionvasterbotten.se

Preliminär agenda

  • Presentation av deltagare och inledning.
  • Introduktion om diagnoserna, samt diskussion om och genomgång av ingående SVF-koder.
  • Övergripande statistik för SVF GEP-NET/NEC – Lena Svensson Sammanfattande diskussion kring arbetssätt, kodning, registrering etc.
  • Uppföljning av workshopen om ca 10 månader?
  • Avslut

Väl mött!

För mer information kontakta den sjukvårdsregionala processledaren, Christina Kjellman.