Workshop: Standardiserade vårdförlopp för lungcancer

Du som inbjuds är en nyckelperson för att vårdflödet ska fungera optimalt. Fokus kommer att vara på kodning och kvalitetssäkring inom det standardiserade vårdförloppet för lungcancer.

Tid: 2 februari 14:00 - 16:00

Plats: Online

Syfte med mötet är att förbättra följsamheten till SVF inom sjukvårdsregionen och på sikt få en ökad kvalitet på SVF-data.

Målgrupper: koordinatorer, kontaktsjuksköterskor, medicinska sekreterare, läkare och andra som arbetar med utredning och registrering inom SVF för lungcancer.

Teamsmöte 2 februari

Via datorn eller mobilappen

Klicka här för att ansluta till mötet

Anslut med en videokonferensenhet

teams@video.vll.se

videokonferens-ID: 126 070 786 7

Anmäl dig senast 31 januari till:

Processledare Anneli Behndig, annelie.Behndig@regionvasterbotten.se

Agenda

1.    Presentationsrunda

2.    Syfte och bakgrund till mötet

3.    Introduktion om lungcancer

4.    Genomgång av SVF och välgrundad misstanke

5.    Övergripande statistik för SVF lungcancer – Lena Svensson

6.    Diskussion kring kodning och arbetssätt

7.    Uppföljning om 10 mån?

8.    Avslut

 

Väl mött!

För mer information kontakta de sjukvårdsregionala processledarna:

Anneli Behndig annelie.Behndig@regionvasterbotten.se

Mikael Johansson mikael.b.johansson@umu.se