Fortbildningsfredag cancer - Samtal vid allvarlig sjukdom

RCC Norrs seminarieserie om patientnära forskning och utvecklingsarbete inom cancerområdet. Föreläsningarna riktar sig till dig som på olika sätt arbetar med patienter med cancer i norra sjukvårdsregionen.

Tid: 16 december 13:00 - 14:00

Plats: Online

Tema fredag 18 november:

Samtal vid allvarlig sjukdom

Gå till seminariet via Zoom-länken här.

"Vid allvarlig sjukdom erbjuds patienter och närstående samtal, vilket är grundläggande och även möjliggör en personcentrerad palliativ vård. Vidare skapar det bättre förutsättningar för patienten och närstående att lära sig leva med allvarlig sjukdom och planera, förbereda sig och göra de prioriteringar som är viktiga och meningsfulla för dem. Projektet 'Samtal vid allvarlig sjukdom – Kronobergsmodellen 2.0' handlar om att personer med allvarlig sjukdom ska erbjudas ett strukturerat samtal om sina mål och prioriteringar inför sin sista tid i livet."

Helene Reimertz, Utvecklingsledare vid palliativt centrum och överläkare vid palliativa teamet i Region Kronoberg

Sofia Andersson, universitetslektor vid Umeå universitet och forskare vid palliativt centrum Linneuniversitetet.

 

Vill du prenumerera på Fortbildningsfredag cancers nyhetsbrev? Om du väljer att prenumerera så får du uppdaterad information om de aktuella och nya föreläsningarna. Anmäl dig till nyhetsbrev för Fortbildningsfredag cancer här. 

Vid frågor, kontakta rccnorr@regionvasterbotten.se