Hälsofrämjande levnadsvanor vid cancerbehandling

Som ett led i utvecklingen av kontaktsjuksköterskans uppdrag, roll och arbetsuppgifter i cancervården, inbjuds norra regionens kontaktsjuksköterskor till en regional utbildningsdag.

Tid: 27 november 09:30 - 16:00

Plats: via video eller i fullmäktigesalen, Landstingshuset, Köksvägen 11, Umeå

Ring in via videokonferenssystem: 1247852@vll.se

Bokade mötesrum finns i respektive region/landsting:

RJH: Östersund: Rosa rummet.

VLL: Skellefteå: Hallonet. Lycksele: Tjädern. Umeå: Fullmäktigesalen.

RVN: Sundsvall: Stråls konferensrum S08. Observera att larmet aktiveras kl 16.00!

Örnsköldsvik: Hägern.

RN: Gällivare: Studio 1. Kalix: Svalan. Piteå: lokal saknas. 

Sunderbyn: Förmiddag konferenscentrum 4:an (9.30-12.00). Eftermiddag konferenscentrum 5:an (12.30-16.00).

Agenda

9.30           Samling: Kaffe och smörgås

10.00         Välkommen                                Katja Vuollet Carlsson
                   Syftet med dagen                      Bodil Westman

10.15         Prevention                                   Mirjam Elfström

11.15         Rökning/alkohol                         Lena Sharp 

11.45         Lunch

13.15         Fysisk aktivitet                            Ann Sophie Mazzoni

14.15         Kaffe och frukt

14.45         Kost och cancer                         Emma Nisukangas

15.45         Avslutning                                    Bodil Westman
                                                                          Katja Vuollet Carlsson

Föreläsare

Prevention: Mirjam Elfström, med dr, processledare prevention, RCC Stockholm Gotland
Fysisk aktivitet: Ann Sophie Mazzoni, doktorand, fysioterapeut, Uppsala
Röking/alkohol: Lena Sharp, med dr, tf chef RCC Stockholm Gotland, president EONS
Kost och cancer: Emma Nisukangas, dietist, Dietisternas Riksförbund

Moderatorer: Bodil Westman, Sjuksköterskor i cancervård och RCC Stockholm Gotland samt Katja Vuollet Carlsson, vårdutvecklare, RCC norr

Vid frågor kontakta vårdutvecklare Katja Vuollet Carlsson

E-post: katja.vuollet@vll.se 

Telefon: 090-785 35 20, mobil 072-506 20 75

Bakgrund

Hälsosamma levnadsvanor är även viktiga för att lindra biverkningar av cancerbehandling samt för att minska risken för recidiv eller ny tumörsjukdom.

Kontaktsjuksköterskor har en betydelsefull roll i det hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbetet avseende patienter med cancer.

Svensk sjuksköteskeförening och Sjuksköterskor i cancervård anordnar dagen tillsammans med Regionalt cancercentrum norr.