Nätverksträff för Diagnostiska centrum

Nu är det dags för andra nätverksträffen för Diagnostiska centrum i norra sjukvårdsregionen. DC i Lycksele inbjuder till en heldag med mycket nätverkande och annat matnyttigt.

Tid: 19 september 09:30 - 15:30

Plats: OBS! Ansia konferens

Program:

09.30–10.00  Fika och kort presentation av deltagare
10.00–10.30  Presentation av Medicin-rehabkliniken och DC Lycksele
10.30–12.10  Fallbeskrivningar
12.10–13.00  Lunch
13.00–14.00  Funktionsvisa diskussioner i grupper
14.00–14.30  Sammanfattning av diskussioner
14.30–15.00  Kodning
15.00–15.30  Sammanfattning – framtid – avslutning

Programmet är flexibelt.

För mer information kontakta: Peter Thorén, överläkare och verksamhetschef Medicin-rehabkliniken, Lycksele. 

Tfn. 070-394 41 37