MENY

Dialogmöte bäckencancer-rehabilitering – Västerbotten

Åter dags för dialogmöte i Västerbotten. Syftet med mötet är att sjukvårdspersonal inom bäckencancerrehabilitering och patientföreträdare ska få samråda kring strukturerad rehabilitering och utbyta erfarenheter inom regionen.

Tid: 15 november

Plats: Umeå: Fullmäktigesalen i landstingshuset, Skellefteå lasarett: Tranbäret, Lycksele lasarett: Ripan.

Program:

08.30 – 09.00 Fika
09.00 – 09.30 Välkomna! Vi presenterar oss för varandra.

09.30 – 10.15 Nutrition vid cancer. Linda Sundkvist, dietist, Kirurgcentrum, Skellefteå lasarett. (30 min föredrag + 15 min för frågor)

10.15 – 11.15 Olika aspekter på smärta. Margareta Bergström, specialistsjukgymnast, Karin Lundbäck, smärtsjuksköterska, Karin Sundström, smärtsjuksköterska, Smärtmottagningen/smärtrehab, NHHC, Nus. (45 min föredrag + 15 min för frågor och bensträckare)

11.1512.00 Presentation av Vägledning för bäckencancerrehabilitering.
Anette Lundqvist, projektledare RCC Norr, Åsa Sandström, koordinator bäckencancerrehabilitering, Cancercentrum Nus.

12.0013.00 LUNCH

13.0013.30 Erektil dysfunktion efter bäckenkirurgi.
Marcus Axelsson, uroterapeut, Urologsektionen, Kirurgcentrum, Nus. (20 min föredrag + 10 min för frågor)

13.3015.00 Workshop och diskussion kring Vägledning för bäckencancerrehabilitering (inkl fika). Anette Lundqvist och Åsa Sandström.

Anmäl dig HÄR senast 7 nov.

Kontakt:

Carin Innala, carin.innala@vll.se  Linda Sundkvist, linda.sundkvist@vll.se

Anette Lundqvist, anette.lundqvist@vll.se
Projektledare för bäckenrehabilitering
RCC Norr
Tfn 072-245 44 90


Sidan uppdaterad: 22 oktober 2018