Årets sista cancerseminarium (Ny tid och plats!)

Föreläser gör Vessela N. Kristensen, Department of Clinical Molecular Biology, Institute of Clinical Medicine, University of Oslo.

Obs! ny tid och ny lokal för detta tillfälle.

Tid: 13 december 14:00 - 15:00

Plats: Bergasalen, by 27, Norrlands universitetssjukhus

Titel: "Systems medicine in breast cancer"

Föreläsningarna sänds även via videolänk till alla sjukhus i regionen.

Mer information om cancerseminarieserien