Bättre vårdkedjor

Välkommen till fortbildning för koordinatorer inom standardiserade vårdförlopp (SVF), i norra sjukvårdsregionen.

Tid: 1 mars 13:00 - 16:00

Plats: Via video och på olika platser i regionen

  • Värdeskapande vårdkedjor, vad är det?
  • Samverkan i vårdkedjor, varför är det viktigt och hur lyckas vi med det?

13.00 - 15.00 Föreläsning via video med avbrott för gruppdiskussioner i landsting/regioner. Föreläsare: Linda Tedenbrant och Nina Modig, RCC Väst. Videonummer: 1247156 (för ej Sjunetanslutna 1247156@vll.se). Om någon måste delta via telefon, ring 090-715840, följ instruktionerna och knappa in 1247156#.

15.00 - 16.00 Lokala diskussioner i varje landsting/region. Anmälan och information om videouppkoppling under den senare delen, finns nedan under respektive landsting/region.

Anmäl dig i det landsting/den region du arbetar senast den 23 februari

Meddela om du önskar eftermiddagsfika eller inte samt eventuell speciakost.

Västerbotten: Anmäl dig via E-post: goran.hugosson@vll.se 

Videonummer för den lokala delen i Västerbotten: 1247144

Västernorrland: Anmäl dig via E-post: asa.cantzler@lvn.se 

Videonummer för den lokala delen i Västernorrland: 12290214

Jämtland Härjedalen: Anmäl dig via E-post: elin.wassdahl-nilsson@regionjh.se

Videonummer för den lokala delen i Jämtland Härjedalen: 12328465@vk.regionjh.se

Norrbotten: Anmäl dig via denna LÄNK 

Videonummer för den lokala delen i Norrbotten: 12581024 eller på plats Regionhuset konferensrum E3.

Väl mött!