Elektronisk Min Vårdplan – patientens resedokument genom vården

Regionalt cancercentrum norr inbjuder till ett informationsmöte via video om den nya elektroniska Min vårdplan som är under utveckling.

Tid: 29 augusti 13:00 - 15:00

Plats: Videolänk från sjukhus i norra regionen. Uppkoppling sker via videonummer 1247156 (för ej Sjunetanslutna 1247156@vll.se).

Anslut i god tid till mötet från respektive sjukhus. Ingen anmälan krävs. Mer information publiceras här allteftersom.

Syftet med mötet är att ge en bakgrund till projektet samt att ge allmän information om vilka förutsättningar som behövs för att börja använda den digitala Min vårdplan, via 1177 Vårdguidens e-tjänster.

Mötet leds av Lina Sarv, projektledare och Karin Vriste, designer för Stöd & Behandling vid Sveriges kommuner och landsting (SKL).

Mötets kommer bland annat att innehålla:

  • Demonstration av elektronisk Min vårdplan.
  • Vilket stöd finns att få för enheter som vill använda vårdplanen?
  • Möjlighet för deltagare att ställa frågor.

Informationsmötet riktar sig i första hand till chefer och kontaktsjuksköterskor inom cancervårdande enheter, men andra intresserade är också välkomna.

Läs mer om digitaliseringen av Min vårdplan: cancercentrum.se/norr/patient-och-narstaende/min-vardplan

Vid frågor kontakta: Katja Vuollet Carlsson, vårdutvecklare RCC Norr, katja.vuollet@vll.se