Nätverksträff för Diagnostiska centrum

Välkommen den årliga nätverksträffen, för DC inom norra sjukvårdsregionen.

Tid: 28 september 08:30 - 16:30

Plats: Online

Uppkopplingslänk skickas ut dagen innan mötet.

Önskvärt är att två fall/Diagnostiskt centrum presenteras vid mötet.

Preliminärt program

 • 8.30 Introduktion av dagen (Ove Andrén)
 • 8.45 DC i region 1 och 2 presenterar ett par patientfall som sedan diskuteras.

Ca 20 min per region.

 • 9.30  Fikarast
 • 9.45 DC i region 3 och 4 presenterar ett par patientfall som sedan diskuteras.

Ca 20 min per region.

 • 10.30 Bensträckare
 • 10.45 Lena Svensson - övergripande statistik AOS och CUP
 • 11.15 Föreläsning?
 • 12.00 Lunch
 • 13.00 Rapport från det nordiska mötet
 • 13.15 Multicancer early detection test
 • 13.30 Sjukvårdsregional processledare för CUP, MDK för CUP?
 • 13.45 Gruppvisa diskussioner. Samverkan och förbättringar. ”Problem vi sett längs vägen”, inklusive bensträckare.
 • 14.30 Samling och återkoppling
 • 14.45 Avslutning, nästa års nätverksträff i Luleå eller Ö-vik?
 • 15.00 Slut för dagen