Workshop: Standardiserat vårdförlopp bröstcancer

Du som inbjuds är en nyckelperson för att vårdflödet ska fungera optimalt. Fokus kommer att vara på kodning och kvalitetssäkring inom det standardiserade vårdförloppet för bröstcancer.

Tid: 19 november 13:00 - 14:30

Plats: Online

Syfte med mötet är att förbättra följsamheten till SVF inom sjukvårdsregionen och på sikt få en ökad kvalitet på SVF-data.

Målgrupper: koordinatorer, kontaktsjuksköterskor, medicinska sekreterare, läkare och andra som arbetar med kodning inom SVF bröstcancer.

Anmäl dig senast 17 november till:

Processledare Maria Sandberg, maria.sandberg@regionvasterbotten.se

Länk till Zoom-möte

 https://us06web.zoom.us/j/86035025446?pwd=VVBRTDRkZ0FrSDZYK2JFZjlObWJOQT09

Du behöver sitta vid en enskild dator. Använd headset för bästa ljud.

Preliminär agenda

  1. Presentation av deltagare och inledning.
  2. Introduktion om bröstcancer, samt diskussion om och genomgång av ingående SVF-koder.
  3. Övergripande statistik för SVF bröstcancer – Lena Svensson
  4. Sammanfattande diskussion kring arbetssätt, kodning, registrering etc.
  5. Uppföljning av workshopen om ca åtta månader?
  6. Avslut

Väl mött!

För mer information kontakta de sjukvårdsregionala processledarna.