Förutsättningar att leva tills man dör

Vad är palliativ vård? Hur kan vi eftersträva god livskvalitet trots allvarlig eller obotlig sjukdom? Vilken forskning bedrivs på området? Detta och mycket mer tas upp under en digital utbildningsdag om palliativ vård.

Tid: 14 oktober 09:30 - 15:00

Plats: Online

Dagen anordnas av RCC Norrs Patient- och närståenderåd (PNR), tillsammans med Palliativt kompetenscentrum Norr (PKC).

Utbildningen riktar sig till alla som vill lära sig mer om palliativ vård och kommer att ha ett sjukvårdsregionalt fokus. Men även om du befinner dig utanför norra sjukvårdsregionen, är du välkommen att anmäla dig.

Skulle platserna ta slut prioriteras dock patienter och närstående.  

Anmälan är nu stängd.

Zoom-länk för dagen skickas ut dagen innan utbildningen.

Frågor kan ställas i chatten.

Moderatorer: Alexandra Andersson och Fredrik Wallin

Program

9.00 ‒ 9.30 Uppkoppling till mötet

9.30 Inledning

9.40 Vad är palliativ vård? Sussi Tegenborg, specialistläkare och Johan Philipsson, specialistsjuksköterska i palliativ vård, Palliativ medicin Umeå

10.10 Kort paus

10.20 Patientfilm: Lena Spiik

10.35 Livskvalitet och symtomkontroll vid palliativa vårdbehov: Linda Eriksson, specialistläkare, Mellannorrlands hospice

11.05 Bensträckare

11.10 Värdighet och sårbarhet i dödens närhet: Etiska och existentiella perspektiv: Sofia Morberg Jämterud, Teologie dr.

11.35 Bensträckare

11.40 Ojämlikhet i den palliativa vården, i landet och i sjukvårdsregionen: Henrik Ångström, specialistläkare Palliativ medicin, Umeå

12.10 Lunch

13.00 Patientfilm: Joelle Abou Khalil

13.05 Närstående inom palliativ vård: Tina Lundberg. Fil. Dr, legitimerad hälso- och sjukvårdskurator

13.35 Närståendeperspektiv: Film. Samtal med Lars Bygdén

13.50 Paus

14.10 Vilken vård ger man på ett hospice och hur skiljer den sig från sjukhusvård? Mats Kärnestad. VD Axlagårdens hospice Umeå

14.40 Framtidens forskning inom palliativ vård: Sofia Andersson, lektor Umeå universitet

15.00 Avslutning av dagen

 

Tveka inte att anmäla dig till en intressant digital dag om palliativ vård.

Mvh. Patient-och närståenderådet vid RCC Norr och PKC Norr