Workshop: SVF för gynekologisk cancer

Välkommen till digital workshop med fokus på kodning och kvalitetssäkring inom SVF för gynekologisk cancer. Du som inbjuds är en nyckelperson för att SVF-flödet ska fungera optimalt.

Tid: 2 mars 13:00 - 16:00

Plats: Digitalt möte

Syfte med mötet är att förbättra följsamheten till SVF inom sjukvårdsregionen och på sikt få en ökad kvalitet på SVF-data.

Målgrupper är koordinatorer, kontaktsjuksköterskor, medicinska sekreterare, läkare och andra som arbetar med kodning inom SVF för gyncancer.

Anmäl dig via e-post: anna.s.jonasson@regionvasterbotten.se

Eller telefon: 072-705 36 81

Uppkoppling via Zoom

https://zoom.us/j/97709499912?pwd=aU5adThJelRkNVhQT1lCS1FPU0N2UT09

Meeting ID: 977 0949 9912

Passcode: 000670

Find your local number: https://zoom.us/u/aiMdkjdOk

Preliminär agenda

  1. Presentation av deltagare och inledning.
  2. Introduktion om de olika diagnoserna, samt diskussion om och genomgång av ingående SVF-koder.
  3. Övergripande statistik för SVF inom gynekologisk cancer – Lena Svensson
  4. Sammanfattande diskussion kring arbetssätt, kodning, registrering etc.
  5. Uppföljning av workshopen om ca åtta månader?
  6. Avslut

Väl mött!

För mer information, kontakta de sjukvårdsregionala processledarna.