Workshop kring SVF för buksarkom

Du som inbjuds är en nyckelperson för att SVF-flödet ska fungera optimalt. Fokus på kodning och kvalitetssäkring inom SVF för buksarkom.

Tid: 23 mars 09:30 - 11:30

Plats: Digitalt möte

Syfte med mötet är att förbättra följsamheten till SVF inom sjukvårdsregionen och på sikt få en ökad kvalitet på SVF-data.

Målgrupper är Koordinatorer, kontaktsjuksköterskor, medicinska sekreterare, läkare och andra som arbetar med kodning inom SVF för buksarkom.

Anmälan

Via e-post: anna.s.jonasson@regionvasterbotten.se

Eller telefon: 072-705 36 81

Uppkoppling via Zoom

https://zoom.us/j/91003854600?pwd=ZncxcVhJSEdmVnJ4YUhpVEZCU2YzUT09

Meeting ID: 910 0385 4600

Passcode: 102668

Find your local number: https://zoom.us/u/aec0qQEu2B

Preliminär agenda

  1. Presentation av deltagare och inledning.
  2. Introduktion om buksarkom, samt diskussion om och genomgång av ingående SVF-koder.
  3. Övergripande statistik för SVF buksarkom – Lena Svensson
  4. Sammanfattande diskussion kring arbetssätt, kodning, registrering etc.
  5. Uppföljning av workshopen om ca åtta månader?
  6. Avslut

 

Väl mött!